فروشگاه

لطفا به نکات زیر دقت فرمایید:

به قیمت ها دقت کنید. تمامی قیمت ها به تومان است. برخی طرح های دارای توضیحات می باشند که اطلاعاتی درمورد طرح، نقاش و داستان طرح دارد. خواندن آن خالی از لطف نیست. به ابعاد نوشته شده دقت کنید و در نظر بگیرید که پازل را کجا چیده و تابلوی چیده شده آن را کجا استفاده خواهید کرد. پازل های این فروشگاه " چیده نشده " هستند و مواردی که به صورت چیده شده فروخته می شوند حتما با نام "تابلو پازل چیده شده" نشان داده می شوند. پس از ارسال سفارش امکان تعویض یا کنسل کردن وجود ندارد. در واردکردن آدرس ارسال دقت کنید و حتما شماره تلفن همراه اعلام کنید. به هیچ عنوان در محل تحویل امکان تسویه حساب وجود ندارد و تمامی پرداخت ها باید از طریق سایت انجام گرفته باشد.

Showing 1–32 of 453 results